Trans* Isolation Performance

willemijn

Willemijn da Campo houdt een transgender kunst performance vlakbij bioscoop het Ketelhuis in Amsterdam.
In het Ketelhuis vindt een groot deel van TranScreen plaats, het tweejaarlijkse Transgender Filmfestival in Amsterdam.

Kunstenares Willemijn da Campo sluit zich in in een gesloten koepel. Van maandag 6 mei 14:00 uur tot en met woensdag 8 mei 19:30 uur verblijft zij hier drie dagen en twee nachten ononderbroken en afgescheiden. De koepel is beschermend, halfrond, maar ook een isoleercel.

Opbouw: maandag 6 mei 12:30 uur
Insluiting: maandag 6 mei 14:00 uur
Komt eruit: woensdag 8 mei 19:30 uur

Willemijn da Campo zet zichzelf hiermee in als symbool van de dringende situatie van veel transgenders. Isolement en uitsluiting zijn vaak deel van hun realiteit. Het rapport ‘Worden wie je bent’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) over hun gemiddelde marginalisering en de ervaringen van transgenders in Nederland spreekt boekdelen.

Als vrouw met een trans* geschiedenis kent Willemijn da Campo de vele fasen van isolement. Gebrek aan ruimte en herkenning in haar jeugd. Opgevoed en genormeerd in een star man-vrouw denken. Zichzelf veroordelend om te voldoen. De kast waarin ze verbleef. De weerstand bij de coming-out. De ontkenning van haar identiteit en verdringing uit haar baan.

Als activiste en zelfhulpsteun ziet ze deze vormen van uitsluiting helaas ook nog steeds bij anderen.

Tegelijkertijd kent zij ook het vinden van een passende plek voor haar zelf, het ervaren van rust in het eigen leven en de kracht van stevig in haar eigen schoenen staan.

De zelfverkozen vrouw die ze is, op eigen voorwaarden, vindt haar plezier, aansluiting en power in trans* cultuur. Ze komt uit de koepel op 8 mei om 19:30 uur bij de opening van het transgender filmfestival TranScreen om te genieten van dit geweldige vijfdaagse festival.

Like haar, volg haar performance, deel wat zij deelt, en communiceer met haar via het Facebook-event *Trans Isolation Performance*:
www.facebook.com/events/283297811805474

Meld je aan voor het TranScreen openingsgala op 8 mei om 19:00 uur.

Willemijn da Campo is een van de deelnemers aan de tentoonstelling Lost & Found – Transgender Image-Making in de OBA Amsterdam. Te zien bij IHLIA op de 6e verdieping tot en met 21 juli 2013.
Zie ook de ‘Visual Addition‘ in Cavia.

Lees meer over het SCP-rapport Worden wie je bent – Het leven van transgenders in Nederland:
http://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2012/Worden_wie_je_bent

UPDATE: Filmreportages door Menne Vellinga:

https://www.youtube.com/watch?v=uObVznWycEQ

https://www.youtube.com/watch?v=lqjONnSHhnw

fotosWillemijn

—————
*English*

Willemijn Da Campo is having a “Trans Isolation” performance near het Ketelhuis theater in Amsterdam. A big part of TranScreen, the biennial Transgender Film Festival, will take place in het Ketelhuis.

Artist Willemijn da Campo will seal herself into a closed dome. She’ll stay inside from Monday 6 May at 14:00 until Wednesday 8 May, uninterrupted and isolated. The dome is a protected hemisphere, yet also an isolation cell.

Based on personal experience, Willemijn will put herself in here as a symbol of the urgent situation of many transgenders, for whom isolation and exclusion are a regular part of their reality. The recent report “Be Who You are” from the government research office Social and Cultural Planbureau (SCP) speaks volumes about the typical marginalization and experiences of transgenders in the Netherlands.

As a woman with a trans* history, Willemijn knows the many phases of isolation. Lack of space or recognition as a youth, raised with rigid ideas about men and women, self-condemnation in order to fit in, the closets she forced herself into, the resistance to her coming out, the denial of her identity and displacement from her job. As an activist and self-help advocate, she unfortunately still sees these types of exclusion in the lives of others.

At the same time, she has also managed to find her place in the world, to find peace with her own life and to experience the power of standing on her own two feet.

The self-chosen woman she is, on her own terms, finds her pleasure, connection and power in trans* culture. She comes out of the dome on May 8th at 19:30 at the opening of the Transgender film festival TranScreen to so she can enjoy this fabulous five-day festival.

‘Like’ her, follow her performance, see what she shares, and communicate with her via the Facebook event *Trans Isolation Performance*:
www.facebook.com/events/283297811805474

Willemijn is also one of the artists in the exhibition ‘Lost & Found – Transgender Image Making‘. The exhibition is located at IHLIA on the 6th floor of the OBA until 21 July 2013.
Also coem to ‘Visual Addition‘ in Filmhuis Cavia.

RSVP for the TranScreen opening gala on 8 May at 19:00

Read more about the SCP report ‘Be Who You Are – The Lives of Transgenders in the Netherlands’ at:
www.scp.nl/english/Publications/Summaries_by_year/Summaries_2012/Be_who_you_are

Please follow and like us: