TranScreen at Europride 2016

TransPride Amsterdam: Trans* representation in the media 

LOGONederlands  ‘Hoe politiek moet je als TranScreen filmfestival zijn?’ Daarover ging Plette’s korte uiteenzetting  op 1 augustus in de Qfactory, bij de TransPride. In alle pracht van de pride’s lijkt het wel als of je als eenling verloren gaat in de kleurrijke massa en juist het persoonlijke is politiek. Om wie gaat het eigenlijk? Je bent niet alleen transgender, maar ook wit, rijk en/of gezond. Of juist heel wat anders. We willen een festival zijn voor onze héle community.
We vertoonden fragmenten uit de korte film ‘Hala‘ en de TEDx lezing “Ending the straight world order” van Mads Ananda Lodahl.

LOGOEnglish ‘How political should you be as TranScreen film festival?’ This was the topic of Plette’s talk during this TransPride night on August 1st in the Qfactory. Amidst the beauty of all the pride’s, it seems you could get lost in the colorful mob but the personal is political. About whom are we concerned? You are not just transgender, but also white, rich  and/or healthy. Or something else entirely. We want to be a festival for our whole community.
We showed excerpts of the short documentary ‘Hala‘ and the TEDx talk “Ending the straight world order” by Mads Ananda Lodahl.

20160801_223110

MyGenderation videoloop at COC’s Shakespeare club

LOGONederlands Tijdens de  Europride (23 juli 13603330_1452630784763079_4316966770642285609_ot/m 8 augustus) was de videoloop My Genderation van Fox Fischer & Lewis Hancox te zien bij COC’s Shakespeareclub. My Genderation is een doorlopend documentaire filmproject dat de ervaringen en perspectieven van gendervariatie registreert. Fox is naast filmmaker ook activist en is  ook betrokken bij TransPride Brighton.

LOGOEnglish During  Europride (July 23d till 8th of August) we screened the videoloop My Genderation, made by Fox Fischer & Lewis Hancox at COC’s Shakespeareclub. My Genderation film project was set up to record the experiences and perspectives of gender variance. Fox is besides a filmmaker, also an activist and among other things involved in TransPride Brighton.

 

 

 

Please follow and like us: