TransMotion Foundation

[English]

Stichting TransMotion -de stichting achter TranScreen- en TranScreen zijn vastberaden om het enige transgender film festival in Nederland voort te blijven zetten. Transgenders hebben namelijk nog steeds grote behoefte aan positieve, niet-standaard beeldvorming rondom gender en zijn voortdurend op zoek naar herkenning.

Bestuur van Stichting TransMotion: Femke Hurkmans, Plette ter Veld, Melisa Soto Lafontaine, Jeremy Leenaars-Bierbach, Vreer Verkerke

Missie: Stichting TransMotion houdt zich bezig met het organiseren van culturele en sociale activiteiten op het terrein van transgender, een bijdrage leveren aan een grotere zichtbaarheid van genderdiversiteit in de samenleving, het bevorderen van emancipatie en empowerment van transgenders.

TransMotion Foundation – the foundation behind TranScreen and TranScreen are determined to continue the only transgender film festival in the Netherlands. Transgender people still have a strong need for positive, non-standard gender perception and are constantly looking for recognition.

Board of TransMotion Foundation: Femke Hurkmans, Plette ter Veld, Melisa Soto Lafontaine, Jeremy Leenaars-Bierbach, Vreer Verkerke

Mission: The TransMotion Foundation is engaged in organizing of cultural and social activities in the field of transgender, in contributing to a greater visibility of gender diversity in society, in promoting emancipation and empowerment of transgenders.