Team

Femke heeft Culturele Voorlichting gestudeerd en was betrokken bij de organisatie ViRUS, een jaarlijks Cultureel festival in Eindhoven waar Femke zich bezig hield met de filmprogrammering en publiciteit. Femke organiseerde filmavonden in de AOR en thema-avonden in de Effenaar. Daarnaast werkte Femke onder andere als vrijwilliger in een dierenasiel en gaf Nederlandse les aan asielzoekers. In 2006 is Femke in Amsterdam gaan wonen om een LGBT netwerk bij Amnesty op te zetten. Femke is sinds 2010 betrokken bij TranScreen en is sindsdien voorzitter van de stichting TransMotion.

Femke has studied Cultural Awareness and was involved in the organization of ViRUS, an annual cultural festival in Eindhoven where Femke was involved with the film programming and publicity. Femke organized movie nights in the AOR and theme nights at the Effenaar. Additionally, Femke worked as a volunteer at an animal shelter and gave Dutch lessons to asylum seekers. In 2006 Femke moved to Amsterdam to create an LGBT network at Amnesty. Femke has been involved with TranScreen since 2010, and has since been chairperson of the TransMotion Foundation.


Laura studeert de research master Gender Studies aan de Universiteit van Utrecht. Haar onderzoeksveld is Queer Theory en Trans Studies en ze schrijft vaak onderzoeken over gender en queerness. Door een stage voor haar studie kwam Laura bij TranSceen terecht en heeft zodoende een publieksonderzoek gedaan tijdens de 2017, alsmede een bewustzijn voor de mogelijkheden van intersectionaliteit meegebracht. Ze heeft het goed ontvangen discussiepanel over intersectionaliteit in de trans community georganiseerd bij het laatste festival. Na haar stage is Laura bij de organisatie blijven hangen. Wanneer ze niet werkt aan haar academische carrière of aan de slag is voor TranScreen, geeft ze les op haar kinderkoor wat een andere grote passie van haar is.

Laura is studying Gender Studies at the Research Master at University Utrecht. Her field of interest is Queer Theory and Trans Studies and she often writes about the experiences of queerness and gender. Through her studies, she became part of the organisation as a research intern and has conducted an audience research during our 2017 edition, as well as implementing an awareness of the tools that intersectionality offers. She was also the organiser of the well-received discussion panel at the 2017 festival. After the internship period had come to an end, she could not leave the organisation and has stuck around. When Laura is not working on her academics or for TranScreen, she spends her time teaching the children at her children’s choir, for which she also has a big passion.


Gabriël studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde en was werkzaam als docent Nederlands in het voortgezet onderwijs. Hij is medeoprichter van de transgender-zelfhulpgroep Het Jongensuur, werkte mee aan diverse publicaties en debatten over trans gerelateerde onderwerpen, assisteerde bij het NTGF (Nederlands Transgender Filmfestival) en verzorgde de eindredactie van Trans Magazine. Gabriël is productieleider van theatervoorstellingen en daarnaast maatschappelijk begeleider bij Vluchtelingenwerk Nederland, waar hij zich toelegt op de begeleiding van lhbt+-cliënten.

Gabriël studied Dutch Language and Literature and worked as a teacher at secondary schools. He is co-founder of transgender self help group Het Jongensuur, has contributed to several publications and co-organised debates about transgender issues, assisted at the NTGF (Dutch Transgender Filmfestival) and was editor for Trans Magazine. Gabriël is a production manager of theatre performances and works as a social counselor at Dutch Counsil For Refugees focusing on LGBT+ clients.


David is afgestudeerd met een MA in Film and Photographic Studies en heeft enkele jaren ervaring in verschillende musea en culturele instellingen. Zijn interesse ligt in thema’s rond gender en seksualiteit in kunst en cultuur. In 2018 was hij curator van de tentoonstelling van het Antwerp Queer Arts Festival en sinds datzelfde jaar is hij verbonden aan TranScreen.

David graduated with an MA in Film and Photographic Studies and has several years of working experience in various museums and cultural institutes. His main interest lies in themes of gender and sexuality in art and culture. In 2018 he was curator of the exhibition of the Antwerp Queer Arts Festival and since that same year he has been involved with TranScreen.Met eeuwige dank aan:
Jiro, Plette, Karola, Maik, Monica, Willemijn, Boots, Dorien, Lara, Bilge, Anke, Jochem, Jane, Vick, Erik, Alex, Mikki, Mijke, Samuel, Eeée, Ben, Ms Tobi, het Gemberteam, alle helpende handjes en bestuur Stichting TransMotion.

With eternal gratitude to:Lara, Plette, Karola, Maik, Jochem, Monica, Willemijn, Jiro, Boots, Dorien, Bilge, Anke, Jane, Vick, Erik, Alex, Mijke, Mikki, Eeée, Ben, Miss Tobi, Samuel, the Gingerteam, all trans*hand and board of Foundation TransMotion.

Team at True Colour 2020
Milan, David, Femke, Alejandra, Gabriel